تبلیغات
ایران ایران0123 - تردستی با پاسور

ایران0123
 
آموزش بازی
fcyar12

24تا ورق جدا میکنیم به این صورت که ابتدا ورق ها را رو به خودمان می گیریم وشروع به شمردن می کنیم برگ پنجم را رویت و آن را به خاطر میسپاریم
حالا 24تا ورق را روی زمین میزاریم طوری که پشت ورقها رو به ما باشد.
حالا 28تا ورق داریم آنها را طوری میگریم که پشت ورق ها رو به ما باشد
حالا باید سه ردیف ده تایی رویه زمین درست کنیم به این صورت که یک ورق روی زمین گذاشته اگر ده بود میریم سراغ ردیف بعدی ورقی دیگر روی زمین گذاشته اگر تک بود آن را تا ده کامل می کنیم یعنی نه تای دیگر به آن اذافه میکنیم میریم سراغ ردیف بعد ورقی دیگر روی زمین گذاشته و بر حسب مقدار ورق آن را تا ده کامل میکنیم 
وقتی سه ردیف کامل شد باقی ورق ها را روی آن 24تای دیگر میزاریم
حا لا سر برگ سه ردیف را باهم جمع زده حاصل را از ورق هایی که جدا داریم کثر میکنیم که همان برگ پنجم است 
مثال : 2+10+3=15
سپس با نگاه کردن به سه ستون به مخاطب می گوییم که پانزدهومین ورق چه میباشد ؟ که همان برگ پنجم است
نکته: سرباز 2تا بی بی 3 تا و شاه4تا حساب میشوند 
راز معما فقط در این است که در همان ابتدا که ما 24 تا ورق را جدا میکنیم ، طوری که مخاطب متوجه نشود پنجمین ورق را به خاطر میسپاریم ! 
بعد مابقی مراحل را انجام دهید تا آخر .
جمع سرستونها همان ورق پنجم است .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 فروردین 1392 توسط شاهی 0123
بررسی لیگ یك.نتایج.داوری| یار دوازدهم فوتبال مازندران : شاهی
قالب وبلاگ

فید خوان rss reader