تبلیغات
ایران ایران0123 - پوکر

ایران0123
 
آموزش بازی
fcyar12
 
پوکر یک بازی است که از حداقل دو نفر به بالا بازی می شود.
و انواع مختلفی دارد که حدود 4 الی 5 نوع است
واما نحوه بازی پوکر
هر بازیکن حداقل پول لازم برای شروع را که bet گفته می شود روی میز می گذارد و پنج عدد کارت می گیرد و امتیاز دست خود را به ترتیب زیر حساب می کند.
8. Four-of-a-kind (the four-of-a-kind hand: A-A-A-A-K)
7. Full house (the full house hand: A-A-A-K-K)
6. Flush (the flush hand: any Ace-high flush)
5. Straight (the straight hand: A-K-Q-J-T)
4. Three-of-a-kind (the three-of-a-kind hand: A-A-A-K-Q)
3. Two-pair (the two-pair hand: A-A-K-K-Q)
2. One-pair (the one-pair hand: A-A-K-Q-J)
1.) No-pair (the high hand: A-K-Q-J-9

ترتیب ورقها هم به شرح زیر است: 2و3و4و5و6و7و8و9و10و سرباز و بی بی و شاه و تک
اگر دو بازیکن یک رده امتیاز داشته باشند مثلا هردو سه باشند آن کسی برنده است که سه تا ورق بهتر داشته باشد یعنی 3 تا سرباز از سه تا 9 بهتر است.
بعد بازیکن ها شروع به بالا بردن رقم شرطبندی می کنند تا جایی که دیگر کسی بالاتر نگوید و اصطلاحا بخونه یا که جا بروند یعنی برگها را وسط بندازند و از دست خارج شوند.
سپس هز بازیکن تعدادی از یک تا پنج ورق خود را وسط انداخته و به تعداد آن کارت درخواست می کند.
و دوباره امتیاز بندی دست خود و دوباره بالا بردن شرطبندی یا جارفتن که در نهایت کسی که دست بهتری دارد بازی و پولها را می برد.
بلوف در پوکر نقش اساسی دارد. بدین معنی که ممکن است کسی دست خوبی هم نداشته باشد ولی با اعلام رقم های بالا به حریفان خود اینطور نشان دهد که دست او خیلی عالی است و در نتیجه باعث جا رفتن آنان شود وپولها راببرد.
البته هر بلوفی هم نمیگیره برای همین است که پوکر بازهای حرفه ای یکپا روانشناسان حرفه ای هستندو کوچکترین حرکت دست یا صورت شما را دیده و بلوف شما را می فهمند 2- دو = دو ورق یکجور مثل دو تا 2 یا دوتا شاه 3- دو پر = دو سری از دو ورق یکجور مثل دو تا 2 یا دوتا شاه 4- سه = سه ورق یک جور مثل سه تا 4 یا سه تا سرباز 5- استریت = ورقهای به ترتیب بدون در نظر گرفتن خال آنها مثلا 4و 5و 6و 7و 8 از هر خالی که باشند. 6- رنگ = ورقها همگی از یک خال 7- فول = یک سری سه تایی و یکسری دو تایی 8- کاره = چهار تا از یک عدد یا عکس 9- استریت فلاش که 5 روق یک خال و به ترتیب است. 9. Straight flush (the straight flush hand: A-K-Q-J-T, all of the same suit)
1- ناجور = ورقها هیچ ترتیب یا رنگ یا عدد خاصی ندارندو هیچ امتیازی نداردنوشته شده در تاریخ شنبه 26 آذر 1390 توسط شاهی 0123
بررسی لیگ یك.نتایج.داوری| یار دوازدهم فوتبال مازندران : شاهی
قالب وبلاگ

فید خوان rss reader